Mã nhúng:

Sự phát triển mạnh mẻ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Bình Dương đã kéo theo nhu cầu nhà ở của các chuyên gia nước ngoài tăng cao, đây là một kênh đầu tư hết sức triển vọng.