Mã nhúng:

Gần 70 chiếc Toyota i-Road Trikes sắp tham gia chương trình thử nghiệm tại Pháp kéo dài 3 năm.

  • Facebook
  • Chia sẻ