Mã nhúng:

FT-1 là một chiếc xe cho thấy ý tưởng thiết kế tương lai của Toyota sẽ áp dụng vào các mẫu xe của mình bởi nhóm Nghiên cứu và Thiết kế Calty. Cái tên Toyota FT-1 Concept có ý nghĩa khá đặc biệt. FT-1 là viết tắt của từ "Future Toyota" và số "1" có nghĩa là đầu tiên và dẫn đầu xu hướng mới.

  • Facebook
  • Chia sẻ