Mã nhúng:

Xuân Mai Tower nằm trên tổng diện tích đất 9.775,8 m2. Trong đó, diện tích dành cho xây dựng là 3.342 m2.

  • Facebook
  • Chia sẻ