Mã nhúng:

Người xem truyền hình khó có thể quên những clip quảng cáo gây ấn tượng mạnh trong ngành cà phê ở Việt Nam. Trung Nguyên hào sảng nói “Tôi là cà phê lên não để phục vụ sáng tạo”. Trung Nguyên đã giành lấy thuộc tính khác biệt (và lợi ích cốt lõi) của cà phê Trung nguyên là sáng tạo, đồng thời cũng giành luôn nhóm khách hàng mục tiêu là những những người có nhu cầu sáng tạo.

  • Facebook
  • Chia sẻ