Nhiều chuyên gia nhận định việc khung giá đất mới về cơ bản sẽ không ảnh hưởng tới các dự án đã triển khai nhưng sẽ tác động mạnh tới các dự án mới và chuẩn bị đầu tư. Về vấn đề liệu nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách có tăng hay không, nhiều ý kiến nhận định với cách tính tiền sử dụng đất cũ, số tiền sử dụng đất các chủ đầu tư đang nợ ngân sách đã lên đến hơn 4.000 tỷ đồng và hiện vẫn chưa có chế tài nào đủ mạnh để xử lý các chủ đầu tư. Vậy liệu giá tiền sử dụng đất tăng gấp đôi thì việc thu tiền sử dụng đất có khả thi?

  • Facebook
  • Chia sẻ