Mã nhúng:

Sau khi Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam tiên phong trong việc thu giữ tài sản, hàng loạt ngân hàng đã công bố thu giữ các tài sản đảm bảo.

  • Facebook
  • Chia sẻ