Mã nhúng:

Câu “Hà Nội 36 phố phường”, thực ra chỉ mang tính ước lệ. Vì từ xưa số phố đã nhiều hơn thế, số phường thì kiến thức có hạn nên tôi không dám nói nhiều hay ít hơn. Hiện nay, riêng các con phố có tên Hàng đã là 48 phố, đó là chưa kể những phố cổ mà tên không có chữ Hàng khác.