Mã nhúng:

Sáng 25/3, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội Nghị xúc tiến đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên tỉnh này tổ chức hội nghị xúc tiến nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Facebook
  • Chia sẻ