Mã nhúng:

Trên đây là những cảnh quay quý giá trong cuộc đời làm cách mạng của lãnh tụ Cuba vĩ đại Fidel Castro.

  • Facebook
  • Chia sẻ