Mã nhúng:

Trong thế kỷ 21, lần đầu tiên có đến hơn 20 nữ nguyên thủ quốc gia, những người có tiếng nói mang tính quyết định đến thế giới mà chúng ta đang sống.

  • Facebook
  • Chia sẻ