Mã nhúng:

Kinh doanh homestay giúp hái ra tiền triệu cho người ít vốn. Hiện nay ở nhiều thành phố lớn phát triển về du lịch, đặc biệt như thành phố Hội An, việc kinh doanh homestay đang nhiều tiềm năng. Tuy nhiên sự phát triển "tốc độ" và bùng phát đã gây nên không ít bất cập cho du khách, cho cả người dân và cho chính địa phương này.

  • Facebook
  • Chia sẻ