Mã nhúng:

Theo UBND TP.HCM từ đây cho đến năm 2020 sẽ tổ chức di dời và ổn định cuộc sống cho người dân tại các khu nhà tạm ven sông và ven kênh rạch của người dân tại TP.HCM.

  • Facebook
  • Chia sẻ