Mã nhúng:

Năm 2017 cũng chứng kiến nhiều sự biến chuyển trong lĩnh vực ngân hàng với nhiều tồn động vướng mắc được giải quyết và có tác động tích cực đến ngành ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung, có thể kể đến như nghị quyết số 42 năm 2017 với thí điểm xử lý nợ xấu của Quốc hội chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8.

  • Facebook
  • Chia sẻ