Mã nhúng:

Tuy ý tưởng này có vẻ điên rồi nhưng biết đâu đấy, những mẫu xe này lại hữu ích ở khía cạnh nào đó. Đặc biệt là trong những dịp Halloween.

  • Facebook
  • Chia sẻ