• Mã nhúng:

    Mercedes-Benz xác nhận rằng hãng sẽ giới thiệu mẫu bán tải hoàn toàn mới có tên gọi GLT vào ngày 25/10 tới nhưng chỉ là ở dạng concept.

    • Facebook
    • Chia sẻ