Mã nhúng:

Mẫu xe Mercedes- Benz S-Class Maybach Prototype đã thực hiện nhiều khúc quanh với tốc độ khá cao và lộ rõ nhiều chi tiết thiết kế đặc trưng.

  • Facebook
  • Chia sẻ