Mã nhúng:

 Chỉ trong chớp mắt anh chàng đập quả trứng và một con gà con xuất hiện, không phải là lòng trắng và lòng đỏ như bình thường.

  • Facebook
  • Chia sẻ