Như tên gọi của chúng thì chắc chắn các loại lốp cao cấp phải tốt hơn các loại lốp thông thường, lốp giá rẻ. Nhưng sự khác biệt giữa chúng ảnh hưởng đến việc điều khiển xe, khả năng an toàn của xe như thế nào thì không phải ai cũng biết.

  • Facebook
  • Chia sẻ