Mã nhúng:

Nhiều trường hợp thuyền viên Việt Nam còn bị cướp biển Somali giam cầm, tra tấn hàng năm trời nhằm đòi tiền chuộc.

  • Facebook
  • Chia sẻ