Mã nhúng:

Bất chấp lãi tiền gửi tiết kiệm được điều chỉnh giảm, họ vẫn chọn kênh gửi tiền tiết kiệm do chứng khoán gặp nhiều rủi ro, bất động sản chưa có nhiều sản phẩm hợp túi tiền, giá vàng lên xuống, tỉ giá ổn định.

  • Facebook
  • Chia sẻ