Mã nhúng:

Hưng Điền New Town được khai sinh từ ý tưởng của tiến sỹ Đô Thị Học từ Anh quốc, Ông Hoàng Hữu Phê, Giám Đốc Cty Vinaconex R&D, Công Ty Baum-Nhà thiết kế hàng đầu của Hàn Quốc, O’connor construction management Inc.(Mỹ) quản lý thi công và Delta Việt nam thi công.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +