Mã nhúng:

Có rất nhiều tranh cãi về mô hình hoạt động kinh doanh của dịch vụ taxi Uber tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, và khái niệm “Kinh tế chia sẻ” cũng đã trở thành một chủ đề nóng được nhắc đến. Mô hình này trên thực tế đã tồn tại từ 14 năm nay, tuy nhiên đã nóng lên trên các mặt báo thế giới bởi tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn. Mới đây, công ty kiểm toán PWC đã ước tính “kinh tế chia sẻ” toàn thế giới năm 2013 trị giá hơn 255 tỷ USD, tương đương GDP của Phần Lan. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu mô hình “kinh tế chia sẻ” hoạt động như thế nào.

  • Facebook
  • Chia sẻ