Mã nhúng:

 Theo thống kê của công ty Markit, hoạt động kinh doanh của khu vực Eurozone vẫn tăng trưởng mạnh và nền kinh tế của châu Âu gần như không bị tác động bởi cú sốc Brexit.

  • Facebook
  • Chia sẻ