Mã nhúng:

Khách sạn Shore Hotel nằm bên bờ biển Santa Monica được khởi công xây dựng từ năm 2011 và đi vào hoạt động năm 2012. Với thiết kế và hoạt động bền vững, 3/4 nguyên vật liệu xây dựng khách sạn này là từ các sản phẩm tái chế...

  • Facebook
  • Chia sẻ