Mã nhúng:

Sau 45 phút thông báo, 265 lao động tại Công ty thương mại điện tử Lingo đột ngột bị sa thải sau khi đại diện Lingo tuyên bố giải thể.

  • Facebook
  • Chia sẻ