Mã nhúng:

Giảm tỷ lệ vốn sở hữu nhà nước xuống mức thấp, Nhà nước không còn nắm cổ phần chi phối ở các DN trong lộ trình cổ phần hóa đang tạo ra những chuyển biến tích cực. Nhà đầu tư có thêm lòng tin, mạnh dạn đầu tư, giúp doanh nghiệp có thêm năng lực sản xuất, kinh doanh. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động cũng tạo thêm sức ép đối với lãnh đạo doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu. Điều đó đang được kỳ vọng là giải pháp giúp các đơn vị thực hiện được mục tiêu cổ phần hóa 432 DNNN tới hết năm 2015 mà Chính phủ đề ra.

  • Facebook
  • Chia sẻ