Mã nhúng:

Tỷ suất sinh lời, chất lượng nợ cao hơn hẳn các ngân hàng nhưng mô hình quỹ tín dụng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

  • Facebook
  • Chia sẻ