Mã nhúng:

Bán căn hộ GREEN HILLS, các căn hộ đều có 2 mặt đón gió, thanh toán chia làm nhiều đợt