Mã nhúng:

Vinh Heritage được quy hoạch trên tổng diện tích đất 40,47 ha. Trong đó, diện tích cây xanh, mặt nước khoảng 8,4 ha.

  • Facebook
  • Chia sẻ