Mã nhúng:

Khu đô thị Ecopark Hải Dương nằm trên địa bàn 2 phường Ngọc Châu và Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư.

  • Facebook
  • Chia sẻ