Mã nhúng:

Crystal Central được triển khai trên tổng diện tích đất 59.876,96 m2. Trong đó, diện tích dành cho đất ở là 30.174,2 m2.

  • Facebook
  • Chia sẻ