Mã nhúng:

Century City được quy hoạch trên tổng diện tích 49,8 ha. Dự án được chia làm ba phân khu: Century Center, Century Park và Century Garden.

  • Facebook
  • Chia sẻ