Mã nhúng:

Tổng thống Obama đã có nhiều dấn ấn đáng nhớ để khép lại trang cuối cùng trong 2 nhiệm kỳ tại vị.

  • Facebook
  • Chia sẻ