Mã nhúng:

Công nghiệp về làng là một xu hướng tích cực và tất yếu, nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường.

  • Facebook
  • Chia sẻ