Mã nhúng:

Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các tổ chức tín dụng và đã có phương án cho phá sản ngân hàng. Vậy quyền lợi của người nộp tiền cho bị "mất" không?

  • Facebook
  • Chia sẻ