Mã nhúng:

Chiếc xe máy Rideable đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận kỷ lục chiếc xe máy lớn nhất thế giới.

  • Facebook
  • Chia sẻ