Mã nhúng:

Cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Albert Kwang-Chin Ting, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần CK Phú Hưng, kiêm Uỷ viên uỷ ban điều hành Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting về nghiệp kinh doanh của ông.

  • Facebook
  • Chia sẻ