Mã nhúng:

Ngân hàng BIDV sẽ tiếp tục tài trợ dự án và sẽ giãn nợ gốc, hoãn thu lãi vay đối với người mua nhà nếu có vay của BIDV.

  • Facebook
  • Chia sẻ