Mã nhúng:

Đoạn video dưới đây cho phép chúng ta tận mắt chứng kiến quy trình bảo dưỡng, thử nghiệm của dòng Suzuki GSX-RR và các mẫu xe đua Suzuki nói chung.

  • Facebook
  • Chia sẻ