Mã nhúng:

<span style="font-size: 10pt;" id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">Rất nhiều ý tưởng hay đã được hiến kế, trong đó có nhiều ý kiến cho rằng, không nhất thiết phải di dời nhà máy ra khỏi khu đô thị và cần xem xét lại việc xen cấy các nhà cao tầng trong lòng các đô thị cũ.</span>