Mã nhúng:

Làm nghề trông giữ xe nhưng đam mê ảo thuật, Trần Đình Quý đã nghiên cứu những tiết mục ảo thuật trên mạng để học hỏi theo. Tiết mục gần nhất của Quý là đi bộ trên mặt nước tại Hồ Tây (Hà Nội) sáng 26/5.

  • Facebook
  • Chia sẻ