Mã nhúng:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố danh sách 42 Ngân hàng Thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho khách hàng, đáng chú ý trong danh sách này thì không có tên 4 ngân hàng Việt Nam.

  • Facebook
  • Chia sẻ