• Doanh nghiệp ô tô chen chân xin giấy phép nhập khẩu

    Doanh nghiệp ô tô chen chân xin giấy phép nhập khẩu

    Thị Trường 22/03/2018 8:15 AM

    Mặc dù, luôn kêu khó, kêu khổ: Nghị định 116 và thông tư 03 đang chặn mọi ngả đường đối với ô tô nhập khẩu, nhưng những ngày gần đây, hàng loạt doanh nghiệp đã nộp đơn xin giấy phép nhập khẩu cho thấy, không một doanh nghiệp nào muốn từ bỏ thị trường quá hấp dẫn như Việt Nam.