• Xử lý thế nào với xe cản trở giao thông?

      Xử lý thế nào với xe cản trở giao thông?

      Tiện ích 01/01/2017 11:01 AM

      Câu hỏi từ bạn đọc Cafeauto có nội dung:in cho tôi hiểu rõ vấn đề thắc mắc sau: Một số hộ dân có xe ôtô đậu dưới lòng đường và thường đậu lại rất lâu gây cản trở giao thông cho các xe khác. Đôi khi 3, 4 xe đậu cả 2 phía lòng đường. Nếu gặp tình trạng như vậy, tôi có thể liên hệ với ai để thông tin để xử phạt họ? Cảm ơn Luạt sư.