• Vô lý những trăn trở khi lái xe

    Vô lý những trăn trở khi lái xe

    Khám Phá 31/08/2019 10:40 AM

    Có những lái xe thường xuyên có những nỗi lo đến nỗi vô lý khiến mất tập trung khi lái xe dẫn đến các va chạm không đáng tiếc. Dưới dây là những nỗi lo vô hình khi lái xe.