• Những thời điểm không nên mua xe

    Thị Trường 30/08/2017 3:01 PM | Bình luận: 1 | Đọc: 2.876

    Mua xe vào đầu năm hay đang gấp gáp, hối thúc hoặc mua khi điều kiện kinh tế còn khó khăn… là những thời điểm bạn không nên nghĩ đến việc mua xe.