• Thị trường ôtô lạc quan trong khó khăn

    Thị Trường - 24/02/2012 1:18 pm
    Đúng như dự đoán trước đó, thị trường ôtô những tháng đầu năm 2012 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, phí trước bạ tại các thị trường lớn tăng vọt... Trong hoàn cảnh đó, nhiều DN kinh doanh ôtô vẫn không tỏ ra bi quan mà chủ trương kiên trì bám trụ thị trường, bởi họ cho rằng tiềm năng của thị trường ôtô Việt Nam rất lớn và những khó khăn hiện tại rồi sẽ qua.
video

Khi Ông Già Noel mua ô tô