• Để gì trong túi ý tế

    Để gì trong túi ý tế

    Thị Trường 09/09/2019 4:17 PM

    Nhiều trường hợp dở khóc dở cười vì có túi y tế nhưng lại không biết sử dụng, hay dư cái thừa mà thiếu cái cần. Vì thế cần phải nắm rõ, trang bị đủ các loại thuốc, dụng cụ mình có tránh việc dư thừa không xài tế.