• Muốn mua ô tô là tài sản cá nhân cho con trai?

      Muốn mua ô tô là tài sản cá nhân cho con trai?

      Tiện ích 03/02/2017 1:43 PM

      Câu hỏi từ bạn độc CafeAuto có nội dung: Tôi đã kết hôn, Ba Mẹ mua cho tôi một chiếc ô tô riêng và mong muốn đó là tài sản cá nhân của tôi. Tôi có hỏi văn phòng công chứng thì họ yêu cầu làm hợp đồng trao tặng tài sản là chiếc ô tô nhưng người đứng tên xe vẫn là Ba tôi. Tôi rất băn khoăn vì nếu để Ba đứng tên mua xe (xe mới 100%) thì sau khi làm hợp đồng cho tặng tài sản tôi phải đi đăng ký lại, phải mất phí và thời gian. Còn nếu làm hợp đồng cho tặng tiền mặt (tương đương giá trị xe) thì làm sa